YA! Re-integratie

Beekstraat 1a
6027 NM Soerendonk

tel 0495 - 84 66 66
e-mailinfo@ya-reintegratie.nl

KvK 59962070
bg
Derde spoor
Derde spoor mask
Meer weten over de diensten van YA! Re-integratie?
Maak kennis met ons of neem direct contact op. contact opnemen

Derde spoor

Als zowel Spoor 1 als Spoor 2 niet hebben geleid tot een succesvolle re-integratie, dan is het tijd voor Spoor 3. De zieke medewerker gaat uit dienst en er volgt een WIA-keuring bij het UWV. Daarbij wordt niet gekeken naar de beperkingen van een werknemer, maar juist naar wat iemand nog wél kan. Bij functioneel benutbare mogelijkheden krijgt de medewerker doorgaans een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dat kan ook voor u als werkgever financiële consequenties hebben. 


Een werkgever verzekerd bij het UWV, heeft in Spoor 3 geen verplichting tot loondoorbetaling. Het UWV neemt dat volledig over. Maar let op: het instromen van een medewerker in een WGA-uitkering heeft wél gevolgen voor de gedifferentieerde WGA-premie. Die zal namelijk aanzienlijk stijgen: voor kleine bedrijven gaat het om enkele duizenden euro’s, voor grote bedrijven om tienduizenden euro’s. Des te meer reden om een zorgvuldig Spoor 2-traject in te zetten.

Een werkgever die Eigen Risico Drager (ERD) is, betaalt geen gedifferentieerde WGA-premie maar draait wél op voor de aan de werknemer toegekende WGA-uitkeringen. Die verplichting duurt maximaal maar liefst 10 jaar. Bovendien is deze werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van de in de WGA ingestroomde medewerkers. Een particuliere verzekeraar kan deze risico’s overigens overnemen.

Goed om te weten: Spoor 3 is enkel toegankelijk voor oud-werknemers gekeurd op 35-80% WGA. Aan het begin van ieder traject stelt YA! Re-integratie – samen met u en uw oud-werknemer – een plan van aanpak op. Dat plan is gericht op werkhervatting, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de werknemer. Het doel is het vinden van een passende werkplek voor de lange termijn, een duurzame oplossing dus.