YA! Re-integratie

Beekstraat 1a
6027 NM Soerendonk

tel 0495 - 84 66 66
e-mailinfo@ya-reintegratie.nl

KvK 59962070
bg
Verzekeraar
Verzekeraar mask
Meer weten over de diensten van YA! Re-integratie?
Maak kennis met ons of neem direct contact op. contact opnemen

Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens Europese en Nederlandse wetgeving.

 

WIE IS BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

YA Re-integratie
Beekstraat 1a
6027 NM Soerendonk
Tel:0495-846666
info@ya-reintegratie.nl

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

YA Re-integratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- voor het re-integreren van cliƫnten naar werk in opdracht van het UWV, Gemeenten, verzekeraars en bedrijven;
- voor het afhandelen van betalingen;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- voor de verwerking van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS DIE YA-REINTEGRATIE VERWERKT

- NAW gegevens;
- geboortedata;
- BSN nummer;
- e-mailadres;
- CV arbeidsverleden;

YA Re-integratie verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens omtrent uw gezondheid:
- arbeidsdeskundige rapporten
- medische gegevens

 

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten inzake de dienstverlening aan u, dan wel indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

 

DERDEN

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt a) in het kader van de dienstverlening aan u en na uw toestemming, b) indien wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

CONTACT

Als u een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies van ya-reintegratie.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website op een correcte manier functioneert.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Ya-reintegratie maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

 

INZAGE, CORRECTIE, RECHT VAN VERZET, RECHT OP GEGEVENSWISSING

Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons tevens altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

 

OPSLAG EN VERWIJDERING

Uw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor onze dienstverlening aan u of zolang als bij wet verplicht is.

 

KLACHTEN

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@ya-reintegratie.nl